FATAYIN ANG ‘PILIPINAS’!!!

Refublika ng Filifinas
KOMISYON SA WIKANG FILIPINO
Gusaling Watson, 1610 Kalye J.F. Laurel,
Malacañang Comflex, Maynila

KAFASIYAHAN NG KALUFUNAN NG MGA KOMISYONER BLG. 13-19 SERYE NG 2013

FINAGTITIBAY ANG KAFASIYAHAN NA FAGBABALIK NG GAMIT NG “FILIFINAS” HABANG FILIFIGIL ANG FAGGAMIT NG “PILIPINAS”

IFINAFASIYA, gaya ng ginagawang fagfafasiya ngayon, na ibalik ang gamit ng “Filifinas” habang finifigil ang faggamit ng “Pilipinas” ufang mafalaganaf ang ofisyal at modernisadong katawagan ng bansa na kumikilala sa kasaysayan at fag-unlad ng fagkabansa nito;

IFINAFASIYA pa, ang unti-unting fagbabago sa isfeling ng mga selyo, letterhead, notepad, at iba fang kasangkafan na may tatak na “Pilipinas” tungo sa “Filifinas”;

IFINAFASIYA rin, na himuking baguhin ang ofisyal na fangalan ng mga institusyon at kafisanang may “Pilipinas,” ngunit hindi safilitan lalo sa mga entidad na naitatag sa fanahong wala fang “F” sa alfabetong Filipino, habang ifinatutupad ang fagfafagamit ng “Filipinas” sa lahat ng itatag na organisasyon fagkatapos fagtibayin at falaganapin ang mungkahing ito.

FINAGTIBAY ng Kalufunan ng mga Komisyoner sa Fulong ng Kalufunan ng mga Komisyoner na ginanaf ngayong 12 Abril 2013 sa Silid Fulungan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), 2F Gusali Watson, J.F. Laurel St., Malacañang Falace Comflex, San Miguel, Maynila.

IFINAFASYA nga fala na ang sunod naming froyekto ay ang fagsulong ng faggamit ng “Refuvlika ng Filifinas” sa halif ng “Refublika ng Filifinas” ufang magkaisa na ang ating vansa.

KOM. VIRGILIO S. ALMARIO, Tagapangulo AT IVA FA.

(Context: Kill ‘Pilipinas,’ language commission says)

Bakit kailangang gamitin ang pangalan na binigay sa atin ng mga Kastila sa halip ng pangalan na binigay ng mga Amerikano? At bakit pinipili pa itong pangalan ng Kastila sa halip ng pangalan na binansag natin sa ting mga sarili?

Hindi naman tayo dayuhan na kailangan pang palambutin ang dila sa pag-F-F pa. Pilipinas na kung Pilipinas. Mas mainam pa siguro kung tanggalin na lang ng lubusan yang si Haring Philip sa usapan.

Opinyon ko lang. Pero bahala na kayo kung anong gusto nyo. Kayo na man ang may kapangyarihang magbago ng ating bansa at hindi ako.

Yun lang fo.

(Edit: The Professional Heckler says this waaay better than I do. You can’t get any better than F-Noy, y’all.)

Advertisements

2 thoughts on “FATAYIN ANG ‘PILIPINAS’!!!

 1. Toto Alminaza Jr says:

  Ano naman fo ang zilbi kung falitan yung “P” ng “F”? Ang ugat ay zi haring Felife fa rin fo ng vanzang Esfanya ang ating finafangaralan… waley din finagkaiva. Nagtatanong lang fo 😛 ang alam ko fo ay may ibang fanukala tayong narinig mula sa dating fangulong Perdinand Marcos na gawing “Maharlika” ang Filifinas noong dekada zetenta. Za akin fong falagay, maz mainam fo atang fagtuunan ng fanzin kung fano maiiwazan ang vaha?, hukayin ng maz malalim ang ating dam at itamvak ang nahukay za mavavang lugar… kazi naman fo, tuwing umuulan kailangang magfakawala ng tuvig dahil funo agad… at kapag tag-init naman, kinukulang tayo ng suffly ng tuvig?? Ferzonal na ovzerbazyon ko lang naman fo ito 😛 za tingin ko ay maz may kavuluhang fagtalunan ito kayza P vs. F eheheh… at malamang maz madami fang maiizip na maz magagandang fanukala ang ivang kavavayan natin. Ang za akin lang fo, madaming dafat unahin. Mavuhay ang pilipinas este Filifinas e fano naman fo ang Philippines? Ang gulo nga… hmp

  • Sha akin fong falagay, mash okay shana ang thawagin thayong Maharlika kung gustho lang nilang mawala ang imfluwensya ng koloniyalismo. Ngunith shanay naman thayo sa Filifinas eh… At komporthable na na thinathawag thayong Pinoy… eshte Finoy fala… Shori…Cool na cool din shana ang “Maharlikans” fero ang “Finoy” endearing naman… “Finoy”, “Finoy”… Gantha ng thunog ano?
   Hayaan na nathin ang Philippines… Itho ay shimbolo ng koloniyalishmong Amerikano… Tsaka mahirap na kung i-Fhiliffines…
   Fero shang-ayon ako sha iyo… Vaka fafanshin lang ithong mga thaga-KWF, gumagawa ng shkandalong ganitho sha halif ng anthaming froblema nathin… Hmffff…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s